Theeven
 

Disclaimer

Fiscaal & Juridisch Adviesbureau Theeven staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op deze website verschafte informatie.

De inhoud van deze website is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als fiscaal en/of juridisch advies van welke aard ook.

De inhoud van deze website beoogt uitsluitend informatie van algemene aard te verschaffen. In concrete gevallen dient u altijd deskundig fiscaal en/of juridisch advies in te winnen. Neem hiervoor contact op met Fiscaal & Juridisch Adviesbureau Theeven.

Fiscaal & Juridisch Adviesbureau Theeven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van gebruik van informatie afkomstig van deze website.

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van  Fiscaal &  Juridisch Adviesbureau Theeven.

 
Disclaimer     Fiscaal en Juridisch Adviesbureau Theeven   -    Karel van Egmondstraat 7    -    6137 HT  Sittard    -    046 45 88 932    -